Priimaplus – kiinnityspalvelu – yrittäjäin sähkönhankinta

Kiinnityspalvelun hyödyt:

 • Sähkönhankinta hintakiinnityspalvelua käyttämällä tarjoaa ajallisen ja määrällisen hajautushyödyn sähkönhankintaan.
 • Palvelun avulla varmistat vakaan ja ennustettavan sähkön hinnan.
 • Saat pitkäjänteinen sähkönhankintatyökalun, jonka avulla hintariskiä voidaan hallita sekä nousevassa että laskevassa markkinatilanteessa.
 • Et maksa kiinnityspalvelusta mitään – tarjolla suurasiakastason salkunhoitoa ilman eri veloitusta

Kiinnitettävät hintajaksot:

 • Hintoja voidaan kiinnittää niille toimitusjaksoille, jotka kulloinkin ovat Live-palvelussa esitettyinä, maksimissaan kahden vuoden päähän nykyhetkestä.
 • Toimitusjaksot ovat kestoltaan kvartaalin tai kuukauden mittaisia.
 • Kiinnityksiä voidaan tehdä 0-4 kappaletta/toimitusjakso.
 • Kiinnityksiä voidaan jättää tekemättä, jolloin kiinnittämättömän osuuden hinta määräytyy Suomen hinta-alueen spot-hinnan mukaisesti.

Yleistä salkunhallintapalvelustamme ja hintakiinnityksistä:

 • Hintakiinnityspalvelussa tehtävät kiinnitykset tehdään Leppäkosken Energia Oy:n toimesta tai toimeksiannosta.
 • Hintakiinnityspalvelun kautta tehtävien kiinnitysten ajoitus ja määrä perustuvat yrityksemme sähkösalkunhoitajan sekä ulkopuolisten analyytikoiden näkemykseen markkinatilanteen nykytilasta sekä sen tulevasta kehittymisestä.
 • Hintakiinnityspalvelussa toteutettavat kiinnitykset koskevat kaikkia asiakkuuksia, jotka ovat ottaneet käyttöön kiinnityspalvelun. Kyseessä ei ole yksittäisen asiakkaan/käyttöpaikan hintakiinnityspalvelu, vaan kaikkien Priimaplus-asiakkuuksien yhteispalvelu.
 • Asiakas voi hintakiinnityspalvelun tekemien kiinnitysten lisäksi tehdä kiinnityksiä myös itse.
 • Kaikille kiinnityksille pätevät samat myyntiehdoissa määritellyt säännöt oli ne tehty asiakkaan tai hintakiinnityspalvelun toimesta.
 • Hintakiinnitysten voimassaolon ajaksi Priimaplus-yrityssopimus muuttuu määräaikaiseksi, ilman voimassaolevaa hintakiinnitystä Priimplus on voimassa toistaiseksi
 • Jos tämän sivun tietojen ja Priimaplus-sopimusehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan Priimaplus-sopimusehtoja.

Priimaplus-sähköä minulle, kyllä kiitos!

Priimaplus-yrityssähkösopimuksella yhdistyvät määräaikaisista sopimuksista tuttu vakaa hinta ja pörssisähkön tutkittu edullisuus. Priimaplus-sähkösopimus on voimassa toistaiseksi, joten sen testaaminen on riskitöntä. Huomaathan, että tehtyjen hintakiinnitysten ajaksi sähkösopimus muuttuu määräaikaiseksi. Priimaplus-sopimuksella sähkönhankinnan hintariski saadaan hallintaan, hankit sähkösi ajallisesti hajautettuna.

Tee Priimaplus-sähkösopimus tästä!

Priima-sähkösopimuksen ostajan opas

Sähkösopimus yritykselle – näin solmit


Sähkösopimuksen solmiminen tuntuu välillä tarpeettoman haastavalta. On määräaikaista sähkösopimusta, pörssisähkösopimusta, alkuperätakuita, kysyntäjoustoa, profiilivaikutusta ja pakettiratkaisuja. Lisäksi valitettavan usein puhelimessa myydään sähköä turhan suoraviivaisesti, eikä sähkösopimuksen ehtoja käydä tarpeeksi yksityiskohtaisesti läpi.

Tästä lähtökohdasta olemme tehneet yrittäjille, yrityksille ja isännöitsijöille suunnatun yrityssähkön ostajan oppaan. Oppaassa on avattu määräaikaisen ja pörssiehtoisen SPOT-sähkösopimuksen eroja ja kerrottu millaisia uusia mahdollisuuksia älysähköön liittyy.

Yrityssähkösopimuksen solmijan ilmainen opas

 

Yritysasiakkaan Live-palveluun tutustut tästä