Kuinka sähköverkkoon liitytään?

Liittyäksesi Leppäkosken Sähkö Oy:n sähköverkkoon, tulee sinun tilata sähköliittymä. Liittymän avulla sähköenergia siirretään jakeluverkosta sähkön loppukäyttäjälle. Sähkön siirtämiseksi tarvitaan myös mittauskeskus ja liittymisjohto.

1. Sähköliittymä ajoissa

Varsinainen liittymissopimus olisi hyvä laatia ja allekirjoittaa noin kaksi kuukautta ennen sähkön tarvetta tontilla. Sopimusta tehdessä tarvitset tiedon tulevan liittymän pääsulakekoosta ja sähköpääkeskuksen paikasta.

 2. Mittauskeskuksen paikka ja hankinta

Mittauskeskus tarvitaan sähkön kulutuksen mittarointia varten. Leppäkosken Sähköllä tulee olla pääsy liittyjän tiloissa olevalle mittarille. Vapaa-ajan asunnoissa mittauskeskuksen tulee olla ulkona. Suositeltavin paikka on rakennuksen ulkoseinä. Mittauskeskuksen sijoittaminen pylvääseen ei ole sallittua.

3. Liittymisjohdon hankinta

Toimitamme kaapelin tontin rajalle tai ilmajohdon rajan läheisyydessä olevaan pylvääseen. Sinulla on mahdollisuus hankkia meiltä liittymisjohto pääkeskukselle asti. Voit sopia asian liittymissopimusta tehtäessä.

4. Kytkennän tilaaminen

Valitsemasi sähköurakoitsija asentaa liittymisjohdon mittauskeskukseen sekä tilaa Leppäkosken Sähköltä mittaroinnin ja kytkennän. Huomioithan, että sinun tulee tehdä sähkönmyyntisopimus haluamasi sähkönmyyjän kanssa ennen kytkentää.

 

Tilaa sähköliittymä tästä